دکتر مریم قرائی

درباره دکتر

درباره دکتر قرائی

دکتر مریم قرائی

دکتر مریم قرایی در سال ۱۳۶۰ از دبیرستان روشنگر دیپلم تجربی خود را دریافت نموده اند و در کنکور سال ۱۳۶۱ که دانشگاه ها پس از مدت ۳ سال تعطیلی بازگشایی شدند در رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شدند و در سال ۱۳۶۷ از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند . پس از گذراندن ۵ سال طرح خارج از مرکز در بیمارستان شهید لواسانی تهران ، به استخدام وزارت نفت درآمدند و در بیمارستان وزارت نفت واحد دندانپزشکی فعالیت نمودند .

خدمات دکتر مریم قرائی

خدمات دکتر

کامپوزیت دندان

ترمیم به هنگام موجب حفظ دندان خواهد شد. رایج ترین مواد پر کننده کامپوزیت و آمالگام هستند...

روکش دندان

روکش دندان انواع مختلفی دارد. این یکی از اقدامات ترمیم دندان های آسیب دیده است که در صورت نیاز باعث حفظ دندان می شود...

کشیدن دندان

کشیدن دندان با بی حسی در مواردی که حفظ دندان میسر نیست و یا در خصوص دندان عقل در برخی موارد نیاز است...

عصب کشی

عصب کشی دندان یکی از اقدامات پیشرفته دندانپزشکی است که با خارج کردن پالپ دندان، موجب حفظ آن می شود...