دکتر مریم قرائی

پرسش و پاسخ

 • منظور از ترمیم همرنگ دندان چیست؟

  مواد ترمیم کننده دندان به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود. ترمیم همرنگ دندان به شما کمک می کند با حفظ ظاهر زیبای دندان، آن را ترمیم کنید.

 • روکش دندان چند سال عمر می کند؟

  عمر روکش دندان به نوع آن و همچنین مراقبت های شما بستگی دارد . اما به طور میانگین گفته می شود روکش های دندانی بین 10 الی 15 سال دوام می آورند.

 • آیا در مراحل عصب کشی دندان حفظ می شود؟

  با آنکه پالپ خارج می شود و دندان دیگر زنده نیست، اما حفظ می شود. به دلیل آنکه در مراحل عصب کشی ممکن است دندان شکننده شود، ممکن است دندانپزشک بعد از عصب کشی روکش دندان را توصیه کند.

 • کشیدن دندان عقل نهفه چگونه است؟

  این اقدام نیاز به مراحل جراحی دارد. در صورتی که نیاز باشد دندان خارج شود، جراحی دندان عقل انجام می شود.

 • آیا جرمگیری به دندان ها آسیب می رساند؟

  خیر. دواقع این جرم های دندان هستند که به دندان های شما آسیب می رسانند و در صورتی که دندانپرشک آن را توصیه کند، لازم است انجام شود.