دکتر مریم قرائی

بایگانی مراقبت ها

درمان پوسیدگی دندان
خدمات درمانی

درمان پوسیدگی دندان و فرآیند آن

دهان دریچه ای به سلامت هر انسانی هست؛ از این رو مروارید های سفید یا دندان های سالم نقش حیاتی در سلامت دهان دارند. پوسیدگی

نکات بعد از لمینت دندان
مراقبت ها

مراقبت های بعد از لمینت دندان

مراقبت بعد از لمینت دندان به دو دلیل بسیار مهم می باشد؛ دلیل اول به منظور افزایش عمر لمینت دندان و دلیل دوم کاهش خطرات

دندانپزشکی در بارداری
خدمات درمانی

دندانپزشکی در دوران بارداری

آیا دندانپزشکی در بارداری منبع شده است؟ سلامت دندان ها در داشتن یک زندگی پرآرامش بسیار اهمیت دارد . عموما دندان درد را برای یک

اصول حفظ سلامت دندان
مراقبت ها

11 اصل برای حفظ سلامت دندان

شاید شما نیز در مورد هزینه های زیاد دندانپزشکی و یا در زمینه های مختلف پزشکی شنیده باشید. امروزه هزینه های درمان رو به افزایش

اهمیت رویش دندان دائمی
مراقبت ها

زمان رویش دندان های دائمی

دندان ها این عنصر حیاتی بدن آنطور که باید مورد مراقبت قرار نمی گیرد حال اگر کودکان مخاطب این مبحث باشند دیگر لازم به توضیح